Houtrotbehandelingen

Houtrot steekt vaak ongemerkt de kop op en is de belangrijkste oorzaak van problemen met kozijnen en andere houten onderdelen van uw woning. Slecht onderhoud of on-vakkundig schilderwerk is vaak de oorzaak. Het herkennen, voorkomen en behandelen ervan vereist het nodige vakwerk. Houtrot treedt op daar waar onvoldoende behandeld hout langdurig in aanraking komt met vocht. Het treedt vaak als eerste op bij kohoutrotbehandelingenzijnen, liggende delen en verbindingen. U kunt vergevorderde houtrot vaak zelf wel herkennen.

Let hierbij op de volgende kenmerken:

• Blaasvorming onder de verflaag en onthechting daarvan;
• Barsten in de verflaag;
• Lokale holten en indeukingen in de lengterichting van het hout;

• Bruine of zwarte verkleuring van het ongeverfde hout;
• Het loslaten van delen van het hout.

Aannemersbedrijfmocking en Afbouwbedrijf van der Veer zorgen voor houtrotbehandelingen. Gerepareerde onderdelen blijven, mits regelmatig onderhouden, als nieuw. Mocht een aangetast raam, deur of kozijn niet meer te redden zijn, dan zorgen wij natuurlijk voor vervanging. Een goed advies over wat wel of niet vervangen moet worden is hier zeker op z’n plaats.

Houtrot is een veelvoorkomende schade aan houten constructies. Meestal doet dit probleem zich voor in oudere woningen, maar houtrot kan ook in nieuwere woningen voorkomen. De oorzaak van houtrot is meestal optrekkend vocht of een slechte ventilatie. Daarnaast zijn lekkages langs kitranden in de badkamer of keuken veelvoorkomende oorzaken van dit venijnige probleem.

Houtrot vervangen

Wij kunnen er voor zorgen dat het aangetast hout wordt vervangen. Zo kunnen wij er voor zorgen dat ramen, kozijnen en andere houten constructies die zijn aangepast met houtrot in zijn geheel worden vervangen en worden voorzien van het door u gewenste schilderwerk.

Houtrot repareren

Wij kunnen er ook voor zorgen dat het houtrot zorgvuldig gerepareerd wordt. Repareren is immers doorgaans goedkoper dan het vervangen van houtrot. Hiervoor hebben wij effectieve methoden en de beste materialen beschikbaar. Echter zorgen wij er ook voor dat de oorzaak van het probleem wordt achterhaald. Zodra onze specialisten de oorzaak van het probleem hebben gevonden, kunnen wij de kans op herhaling reduceren, waardoor houtrot in de toekomst kan worden uitgesloten.

Houtrot voorkomen

Uiteraard is houtrot voorkomen beter dan genezen. Houtrot kan voorkomen worden door het schilderwerk in uw pand regelmatig te onderhouden. Door bovendien te zorgen voor een juiste afwatering en ventilatie en de kitranden en voegranden te onderhouden, kunnen de meeste problemen worden voorkomen. Wij zijn in staat om u hier uitgebreid over te informeren en te adviseren, zodat u houtrot eenvoudig kunt voorkomen

U kunt bij Aannemersbedrijfmocking en Afbouwbedrijf van der Veer terecht voor houtrotbehandelingen.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over houtrotbehandelingen? Neem met de knop hieronder contact met ons op.

Buy now